Szolgáltatásaink – elmélet és gyakorlat ötvözése

A személyügy területén a legkorszerűbb módszertani megoldások is csak akkor lehetnek a gyakorlatban hatékonyak, ha megfelelő tapasztalati adatokkal vannak alátámasztva. Tanácsadási szolgáltatásaink átfogó és megbízható bér és személyügyi benchmark adatbázisok eredményeire támaszkodnak, ezek alapján a legmegfelelőbb megoldásokat tudjuk ügyfeleink számára kidolgozni.

Bér és ösztönzési rendszerek kialakítása

A bér és ösztönzési rendszerek szakértőiként segítünk ügyfeleinknek a dolgozóikban rejlő potenciál kiaknázásában és hosszútávú elkötelezettségük növelésében. Több évtizedes tapasztalatunk felhasználásával az alábbi személyügyi rendszerek kialakításában és továbbfejlesztésében tudjuk partnereinket támogatni:

Munkakör értékelés és bérbesorolási rendszer

A szervezeten belül a besorolási rendszer kialakítása, valamint a rendszer által megalapozott alapbér-rendszer kezelése kényes, nagy körültekintést igénylő feladat. A legfőbb kihívást a különböző szintű és eltérő tartalmú munkakörök összehasonlítása jelenti. A saját fejlesztésű munkakör értékelési módszer célja az, hogy megállapítsuk a munkakör súlyát és bérbesorolási szintjét.

Bértervezés – bérek külső és belső modellezése

A munkabér minden vállalkozásnál a főbb költségtételek között szerepel. A vezetők számára hatalmas kihívást jelent a “megfelelő” jövedelemcsomag meg-határozása. Ügyelni kell a belső igazságosságra és a külső versenyképességre is, – ha túl sokat fizetünk, romlik a hatékonyság, ha túl keveset, akkor nem tudjuk megszerezni, megtartani és motiválni a munkatársakat.

Teljesítményértékelési (TÉR) rendszer

A teljesítményértékelési rendszer összhangot teremt a szervezeti és az egyéni célok között. A tulajdonosi elvárásokból kiindulva lehetővé teszi a teljesítménycélok levezetését, összehangolását, mérhetőségét, valamint közvetlen kapcsolat kiépítését a különböző humán eszközökkel (ösztönzés, prémium rendszer, munkaerő-fejlesztés, kompetencia menedzsment, karriertervezés).

Kulcsember megtartási program

A tehetséges munkaerő megtartása mindenkor nagy kihívás a vezetők számára. A kulcsemberek olyan munkavállalók, akik szakmai tudásuk, eredményeik, személyiségük, munkához való hozzáállásuk alapján fontos és nehezen pótolható tagjai a szervezetnek. A HR nem elégedhet meg a kulcsemberek azonosításával, hanem nagy hangsúlyt kell fordítania a tehetségek megtartására és fejlesztésére is, amely a motivációs rendszert is érintő változásokat igényel.

Hosszútávú ösztönzési rendszer

A legtöbb eredményesen működő vállalat esetében előbb-utóbb felmerül a menedzsment hosszabb távú elkötelezettségének kérdése. A tulajdoni részesedéssel nem rendelkező vezetők esetén az alapbérként kapott juttatások, éves teljesítménybérek motivációs szerepe egyre csökken. Mind gyakrabban merül fel igényként, hogy kiváló teljesítményük ellentételezéseként valamilyen formában részesedni kívánnak a vállalati érték növekedéséből.

Rugalmas juttatási rendszer

Mint minden rendszer, a cafeteria is időről-időre korszerűsítést igényel, mely elengedhetetlen a hatékony és optimális működtetéshez. Ez a cafeteria-szabályzat folyamatos átdolgozásán és az adott évi adószabályok ismeretének beépítésén túlmenően a munkáltató által nyújtott teljes juttatás-rendszer, sőt esetenként a motivációs rendszer újragondolását is jelentheti.

Nagy tapasztalat

Tanácsadóink a szervezetfejlesztés és a HR menedzsment szakértői, akik széleskörű tapasztalataik és korszerű eszköztáruk birtokában képesek az bérezéshez és ösztönzéshez kapcsolódó rendszerek kialakítására és optimalizálására.

Hatékony bevezetés

Ügyfeleink számára fontos, hogy gyorsan és költség-hatékonyan tudjanak releváns benchmark személyügyi adatokhoz hozzájutni. Az általunk használt technológia révén rövid feldolgozási idő alatt képesek vagyunk a munkaerő-piaci elemzések elkészítésére.

Adatvédelem

Felméréseink és elemzéseink a bizalmas adatkezelésen alapulnak. Elemzéseink kizárólag feldolgozott statisztikai átlag-adatokat tartalmaznak, az egyes résztvevők egyedi béradatai nem azonosíthatók. Konkrét vállalati adatokat semmilyen körülmények között nem szolgáltatunk ki.

Naprakész adatbázisok

Rendszeresen, immár sokadik éve végzett bérpiaci, munkaerő-piaci és HR benchmarking felméréseink eredményeképpen egyedülálló tartalmú és folyamatosan naprakész bér és személyügyi benchmark adatbázis áll ügyfeleink rendelkezésére.

Bérfelmérések

Munkatársaink kipróbált módszertan és technológia segítségével készítenek javadalmazási felméréseket. Tanácsadóink a világ vezető bérelemző cégeinél szerzett tapasztalataik felhasználásával alakították ki a felmérések során alkalmazott saját eszközöket és módszertant, mely megfelel a legszigorúbb szakmai, statisztikai és adatvédelmi elvárásoknak.

Országos bérfelmérés

2009 óta rendszeresen végzett országos bérfelmérésünk átfogó képet nyújt a hazai bérpiaci helyzetről. A résztvevő cégek által szolgáltatott adatok alapján készülő elemzés alkalmas a bérezési gyakorlat felülvizsgálatára és a bérpolitika megalapozására. A 2017. évi elemzésünkben 80 cég vesz részt, több mint 68.000 munkavállaló béradatának megadásával. A résztvevők számára az összesített adatokon túl árbevétel, létszám, régiók, funkcionális területek szerinti elemzések is elérhetők.

Ágazati és regionális bérfelmérés

Az országos bérfelmérések mellett rendszeresen végzünk egyes ágazatokra vagy régiókra vonatkozó felméréseket is. Ügyfeleink igényei alapján vállaljuk iparági és/vagy regionális bérelemzések elkészítését – akár a meglévő bérezési adatbázisunk felhasználásával, akár újabb adatszolgáltató szervezetek bevonásával.

Bérfelmérés egyedi igények alapján

Egyedi igények szerinti végzünk speciális vállalati körre vagy munkakörökre vonatkozó bérfelméréseket. Ezek eredményeit külső és belső bérpiaci trendelemzések segítségével összevetjük a vállalat fizetési gyakorlatával. Az eredmények alapján nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadóink támogatják a vállalalati motivációs rendszerek átalakítását, a szükséges bérkorrekciós politika tervezését.

Hírlevél feliratkozás

Munkaerőpiaci és HR benchmark adatbázisok

Rendszeres, már egy évtizedre elkezdett bérpiaci, munkaerő-piaci és HR benchmarking felméréseink eredményeképpen Magyarországon egyedülálló részletezettségű személyügyi benchmark adatbázissal tudjuk ügyfeleink munkáját támogatni.

Bér és munkaerőpiaci adatbázis

Rendszeresen végzett országos, regionális és ágazati bérfelméréseink és egyéb ösztönzéssel kapcsolatos vizsgálataink (béremelés, fluktuáció, munkaerőhiány) eredményeképpen egyedülálló és megbízható munkaerőpiaci adatokkal tudjuk tanácsadási tevékenységeinket támogatni. Adatbázisunk elérhető ügyfeleink számára is az öszötnzési és személyügyi rendszereikkel kapcsolatos döntéseik megalapozásához.

HR benchmark adatbázis

A HR területtel szemben fokozódó elvárás a költségek és a szolgáltatások optimalizálása, ehhez kritikus fontosságú eszköz a más cégekben folyó HR tevékenységek jellemzőivel történő összehasonlítás. A HR teljesítménymérés célja olyan objektív mutatószámok folyamatos figyelemmel kísérése és elemzése, mely releváns adatokkal tudja a HR terület üzleti hozzájárulását mérni és pontos képet ad az emberi tőkébe történő befektetések megtérüléséről.

HR Hatékonyság Audit

A HR Hatékonyság Audit több tucatnyi mutatószám felmérésével és elemzésével értékeli a személyügyi feladatok ellátásának hatékonyságát. Igény esetén a benchmark összehasonlításnál mélyebben és részletesebben is elemezzük a HR jelenlegi tevékenységét – az egyes HR feladatok ellátásának idő és költségelemzése mellett a tevékenységek fontosságát és színvonalát is vizsgáljuk és az eredmények alapján javaslatot teszünk a HR folyamatok és szervezet továbbfejlesztésére is.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban keresse munkatárainkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 

Email: info@larskol.hu

Telefon: +36 20 329 2651

Üzenetküldés: ide kattintva